Latvija – valoda, kultūra un etiķete

Ko tu iemācīsies?

Tu iegūsi sapratni par :

 • Valodu
 • Reliģiju un ticību
 • Kultūru un abiedrību
 • Sociālo etiķeti
 • Biznesa protokolu un darba kultūru

Fakti un statistika

Atrašanās vieta: Austrumeiropa, Baltijas jūras robeža, atrodas starp Baltijas valstīm – Igauniju un Lietuvu

Galvaspilsēta : Rīga

Klimats : jūras klimats, mitrs, vidēji aukstas ziemas

Populācija : 1,8 miljoni

Etniskais sastāvs : 57,7 % Latvieši, 29,6 % Krievi, 4,2% Baltkrievi, 2,7 % Ukraiņi, 2,5 % Poļi, 1,4 % Lietuvieši, 2% citas etniskās grupas.

Reliģijas : Luterānisms, Katolicisms, Pareizticība

Valdība : Parlamentārā demokrātija

Valoda Latvijā

Latvijas oficiālā valoda ir latviešu valoda, kas pieder pie Baltu valodas grupas un Indo-Eiropiešu valodu saimes. Latgaļu valoda ( latviešu valodas dialekts) ir īpaša, konkrētā valsts teritorijā runāta valoda, kas tiek aizsargāta ar Latvijas likumu, kā vēsturiska latviešu valodas variācija. Krievu valoda ir visvairāk izplatītā minoritāšu valoda Latvijā.

Latviešu tauta, kultūra un sabiedrība

Reliģija

 • Savulaik latvieši bija naturālisti vai tiem piemita tas, ko varētu dēvēt par “pagānisku” pārliecību par dabiskām dievībām. Lai arī tā vairs netiek saukta par reliģiju, tradīcijas tiek turpinātas caur tautas dziesmām, leģendām un festivāliem.
 • Kristietība tika ieviesta 12. un 13. gadsimtā, taču 18. gadsimtā notika krievu pareizticīgo reliģijas iesakņošanās. Reliģijas ietekme uz iedzīvotājiem bija ievērojami mazinājusies komunistu okupācijas laikā, kad tās sekotāji tika diskriminēti un nosodīti.
 • Mūsdienās konstitūcija garantē reliģijas brīvību. Kopš komunistiskā režīma krišanas ir notikusi reliģioza atdzimšana, lielākajai daļai iedzīvotāju piederot luterāņu baznīcai, kaut arī ir arī liels katoļu un pareizticīgo kristiešu skaits.

   
  Dziedātāju tauta
 • Latviešus sauc par “dziedošo tautu”. Neparasti ir atrast latvieti, kurš kādā savas dzīves brīdī nav dziedājis korī vai kādā citā muzikālā grupā. Ik pēc pāris gadiem visi Latvijas kori, kā arī tautas deju kolektīvi pulcējas uz Dziesmu svētkiem, kuros piedalās vairāki tūkstoši dalībnieku, mūzikas un tradīciju mīlētāju.
 • Tautasdziesmas ir viens no Latvijas nacionālajiem dārgumiem. Latviešu tautasdziesma (“daina”) ir viena no latviešu kultūras atšķirīgajām iezīmēm. Šīm tautas dziesmām ir trīs svarīgi elementi: tradīcija, literatūra un simbolika. Daina ir orālās mākslas forma un simbols, kas pēdējos divos gadsimtos ir veidojis Latvijas nacionālo identitāti. Tūkstošgadu senie laiki ir identificēti vairāk nekā 1,2 miljoni tekstos un 30 000 melodijās.

   
  Ģimene

Ģimene joprojām ir sociālās struktūras centrs. Pat pilsētu teritorijās ģimenes paaudzes parasti dzīvo kopā vienā dzīvoklī. Lielākajai daļai ģimeņu ir tikai viens vai divi bērni. Ģimene saviem locekļiem sniedz gan emocionālu, gan finansiālu atbalstu. Paredzams, ka bērni parūpēsies par vecākiem to vecumdienās. Retāk cilvēki pārceļas no vietas, kurā ir dzimuši. Pat ja bērns dodas strādāt uz pilsētu, tas mēdz doties mājās brīvdienās.

Hierarhiska sabiedrība

Latvijā ir hierarhiska sabiedrība. Cilvēki tiek cienīti viņu vecuma un amata dēļ. Gados vecāki cilvēki tiek uzskatīti par gudriem un viņiem tiek piešķirta cieņa. Latvieši sagaida, ka vecākais cilvēks pēc vecuma vai amata pieņems lēmumus, kas ir grupas interesēs.

Privātumu, lūdzu
    Lai arī latvieši ir draudzīgi un neformāli ar tuviem draugiem un ģimeni, attiecībās ar svešiem cilvēkiem ir atturīgi un formāli. Viņi ir atturīgi, un nevicina savu mantu un viegli neizrāda emocijas. Viņi uzskata, ka paškontrole ir uzvedība, kas jāstimulē. Viņi neuzdod personīgus jautājumus un, iespējams, neatbild, ja iejaucas viņu privātumā. Personīgā dzīve tiek turēta atsevišķi no biznesa. Ja romantiskas attiecības attīstās darbā un tiek ievesta personīgajā dzīvē, šī draudzība birojā netiek ienesta. Personīgās lietas netiek apspriestas ar draugiem.

Latvijas etiķete

Tikšanās un sveicieni

 • Ātrs, stingrs rokasspiediens ar tiešu acu kontaktu ir tradicionālais sveiciens.
 • Latvieši diezgan kontrolē sejas izteiksmi un nesteidzas smaidīt.
 • Sākotnējā atturība drīz vien pagaist.
 • Sveicot tuvu draugu vai ģimenes locekli, daži latvieši piedāvā vieglu skūpstu uz vaiga, kaut arī daudzi to nedara, tāpēc tas nav universāls attiecību tuvības mērs.
 • Gaidiet atbilsošo brīdi, lai varētu cilvēku uzrunāt vārdā.
 • Ja cilvēku nepazīstiet, labāk uzrunājiet to uz ‘’Jūs”, nevis “Tu”.

Dāvanu pasniegšanas etiķete

 • Parasti latvieši apmainās dāvanām ar ģimeni un tuviem draugiem uz Ziemassvētkiem, dzimšanas dienām un citiem pasākumiem, piemēram, kristībām un kāzām.
 • Dāvanām nav jābūt dārgām; svarīgāk ir iegādāties kaut ko tādu, kas parāda, ka esi domājis par saņēmēju.
 • Ja esat uzaicināts uz latviešu māju, nopērciet saimniecei šokolādes konfekšu kārbu, importētā dzēriena pudeli, augļus vai ziedus.
 • Ziedi jādāvina nepāra skaitā.
 • Pāra puķu skaits tiek dāvināts, kad kāds sēro.
 • Dāvanas parasti tiek atvērtas saņemšanas brīdī.

Ēdināšanas etiķete

 • Latvieši parasti izklaidējas restorānos un reizēm savās mājās.
 • Svarīgi ir ierasties laikā; punktualitāte norāda uz cieņu pret jūsu draugiem.
 • Saģērbieties labi un solīdi, tas liecina par cieņu pret apkārtējiem.
 • Pirms ieiešanas kāda mājās jums var lūgt novilkt t āra kurpes.
 • Galda maniere Latvijā ir formāla.
 • Palieciet stāvus, līdz uzaicina apsēsties. Var tikt parādīts uz noteiktu sēdvietu.
 • Galda maniere ir kontinentāla, t.i., dakšiņu ēšanas laikā tur kreisajā rokā, bet nazi – labajā.
 • Nesāciet ēst, kamēr nesāk saimniece vai jūs esat uzaicināts ēst.
 • Salvetes jāatstāj uz galda, nevis jāliek klēpī.
 • Apēdiet visu uz jūsu šķīvja.
 • Diezgan bieži dzied pēc ēšanas.

Biznesa protokols un etiķete

Satiekot cilvēkus

 • Latvieši izmanto formālu pieeju uzņēmējdarbībai.
 • Tomēr ņemiet vērā, ka pastāv stila atšķirības starp vecākiem darbiniekiem, kuri uztur formalitāti, un jaunākajai paaudzei, kura labprāt izvairās no formalitātēm.
 • Tikšanās sākumā un beigās jāsarokojas ar visiem.
 • Izveidojiet acu kontaktu.
 • Cilvēkus parasti iepazīstina ar to vārdu un uzvārdu.

Latviešu komunikācijas stils

Latvieši ir pieklājīgi. Viņi var būt ārkārtīgi rezervēti. Viņi daudz nesmaida, it īpaši svešiniekiem, un viņiem sākumā nav ērti sarunāties. Bieži vien šķiet, ka viņiem ir maz grūtību pieņemt to, kas citās kultūrās tiek uzskatīts par neērtu klusēšanu. Tiklīdz zināmas attiecības būs izveidojušās, daļa no to atturības pazudīs. Uzņēmējdarbībā personiskās lietas reti tiek skartas.

Latvieši nav īpaši emocionāli runātāji. Ja jūs esat no kultūras, kurā roku žesti ir ārkārtīgi spēcīgi un bieži izmantoti, jūs varētu vēlēties tos pielāgot vietējai praksei. Tajā pašā laikā viņi var būt ārkārtīgi tieši runātāji un fokusēti uz saviem uzdevumiem.

Latvieši var būt tiešie komunikatori, kaut arī viņi bieži izvairās no smagiem vārdiem, lai aizsargātu otra cilvēka jūtas. Kā grupa viņi reti izsaka komplimentus un var kļūt aizdomīgi par komplimentiem, kas tiek izteikti pārāk viegli un bez pietiekama iemesla.

Biznesa sapulces

Latvijas uzņēmumi ir ārkārtīgi hierarhiski. Lēmumi tiek pieņemti uzņēmuma valdē, un informācija plūst uz leju tāpat kā piltuve. Ja neesat izpilddirektors, var būt neiespējami tikties ar faktisko lēmumu pieņēmēju savā pirmajā sanāksmē. Jūs un jūsu uzņēmumu būs jānovērtē zemāka līmeņa darbiniekiem, un, ja jūs uzskatīs par labu potenciālo biznesa partneri, jūs uzaicinās uz nākamo tikšanos ar au augstākiem uzņēmuma spēkiem.

Ir ierasts turpināt sanāksmes pusdienu vai vakariņu laikā, lai gan saruna drīzāk būs sociāla, nevis uz uzņēmējdarbību orientēta. Izmantojiet šos gadījumus, lai jūs varētu labāk iepazīt savus Latvijas kolēģus un viņiem iepazīt jūs kā indivīdu.

Latviešu sapulces ir oficiālas. Latvieši biznesu uztver diezgan nopietni un sagaida, ka citi rīkosies tāpat. Pārāk atvieglota vai neoficiāla attieksme, piemēram, glāze alkoholiskā dzēriena, var kaitēt jūsu profesionālajai reputācijai.

Tā kā viņi nevēlas publiski izrādīties muļķīgi un ir rezervēti, latvieši dod priekšroku nesarunāt tikšanās ar cilvēkiem, kurus viņi labi nepazīst. Tāpēc, ja jūs mēģināt panākt vienprātību tehniskā jautājumā, jūs varētu vēlēties sākt ar zemāka štata darbinieku, sarunājoties ar līdzīga statusa cilvēkiem. Šādos gadījumos var būt noderīgi sniegt sīkus rakstiskus paskaidrojumus, aizvest kolēģus pusdienās un ierosināt satikties atkal pēc dažām dienām. Maltīte var radīt draudzības sajūtu, un iespēja privāti pārskatīt dokumentus ļaus jūsu Latvijas kolēģiem pirms tikšanās savstarpēji pārrunāt. Kad esat pārliecinājis tehniskos darbiniekus par jūsu priekšlikuma priekšrocībām, viņi palīdzēs jums virzīties augšup pa uzņēmuma komandķēdi.